Des Heeren avondmaal

zoals Jezus dit ingesteld heeft

Mail deze site naar anderen!

Mail deze site door!

 

 

Met onderstaande studie hebben wij geprobeerd om de Bijbelse leer over des Heeren avondmaal te onderzoeken op grond van alleen de Bijbel, zonder te rekening te houden met  hoe des Heeren avondmaal gebruikt wordt of wat er over gedacht wordt. Alleen vanuit de Bijbel is onderzocht wat God ons wil leren over des Heeren avondmaal.

Des Heeren avondmaal wordt ook wel genoemd: heilig avondmaal. De benaming heilig avondmaal staat echter niet in de tekst van de Bijbel, wel is de benaming heilig avondmaal door vertalers als kopje boven de tekst gezet waar het gaat over des Heeren avondmaal.

Uitleg van teksten uit de Bijbel mogen elkaar niet tegenspreken. Men mag nooit een tekst gebruiken naar eigen inzicht die een andere tekst tegenspreekt of ontkracht. Met deze studie over des Heeren avondmaal zijn voor zover bekend alle teksten die hier over leren met elkaar vergeleken en is de uitleg van deze teksten in overeenstemming met wat andere teksten leren.

 

Hoe vaak des Heeren avondmaal houden?

Download hier de studie over des Heeren avondmaal.

 

 Download de gratis studie over des Heeren avondmaal

 
 

 

Graag vernemen wij eventuele aanvullingen of correcties op grond van de Bijbel zonder terug te vallen op een mening of gevoel. Wij willen dan uw opmerking op grond van de Bijbel nader onderzoeken en waar deze overeenstemt met de Bijbel verwerken in dit concept document.

 

Als u ook (gedeeltelijk) in mag zien dat de manier, het tijdstip en de frequentie van het avondmaal of maaltijd van de Heer niet in overeenstemming is met de Bijbel dan willen wij u wijzen op uw plicht om de oude zuurdesem, de onvolkomenheden, uit te zuiveren:

 

Klaagliederen 3:40

Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken,

en laat ons wederkeren tot den HEERE.

  

1 KorinthiŽrs 5:8

Zo dan, laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid.

  

1 KorinthiŽrs 5:7
Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.

 

des-Heeren-avondmaal.pdf

 

 

heilig avondmaal.pdf

f